Maarten Maartens

Home

Maarten Maartens is het pseudoniem van de Nederlandse prozaschrijver en dichter Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz (Amsterdam, 15 augustus 1858 – Doorn, 3 augustus 1915). Tussen 1885 en 1914 schreef hij 14 romans, talloze korte verhalen, enkele gedichtenbundels en toneelstukken.
Hij schreef in het Engels en genoot in zijn tijd internationale faam, maar heeft in Nederland nooit de aandacht gekregen die hij verdiende.

Herdenking

Naar aanleiding van zijn 100e sterfjaar heeft de Stichting Maarten Maartens in de periode augustus – september 2015 een herdenking georganiseerd met verschillende activiteiten in en rond het Maarten Maartenshuis op landgoed Zonheuvel te Doorn. Hiermee is niet alleen op lokaal en regionaal niveau maar ook via landelijke kanalen opnieuw de aandacht gevestigd op deze ten onrechte in vergetelheid geraakte schrijver. Door het uiteenlopende karakter van de verschillende programmaonderdelen, verspreid over een periode van zes weken, zijn verschillende publieksgroepen in contact gekomen met het culturele erfgoed dat verbonden is met het Maarten Maartenshuis.
Voor een foto-impressie van de herdenking, de teksten van de voordrachten en lezingen en overige informatie zie de pagina Herdenking Maartens 2015 in woord en beeld.

Overzicht herdenking Maarten Maartens in de krant (download)
Overzicht online publicaties over herdenking Maarten Maartens (download)

Flyer-Herdenking-100ste-sterfjaar-Maarten-Maartens Programmaboekje herdenkingsdag 26 september 2015