Maarten Maartens

Bestuur Stichting Maarten Maartens

Het bestuur van Stichting Maarten Maartens bestaat uit:
Bouwe-Postmus
de heer Bouwe Postmus, voorzitter (foto)
de heer Jaap Jongejan
de heer Hein Coops
mevrouw Hester Wichers Hoeth
mevrouw Lucie Wessels
de heer Marten Bosch
de heer Herman Hooimeijer